Ateroskleros och blodtryck

/Ateroskleros och blodtryck
Ateroskleros och blodtryck 2016-12-15T17:52:08+00:00

Ateroskleros, allmänt känt som ”åderförkalkning”, är ett stort hot mot folkhälsan eftersom det är den bakomliggande orsaken till en rad olika sjukdomar förknippade med västerländsk diet och livsstil. Ateroskleros avser processen med förträngning, förhårdning, och slutligen blockering av de arteriella blodkärlen. Dessa blodkärl ansvarar naturligtvis för att tillgodose kroppens organ med syre, energi och näringsämnen.

Mot bakgrund av den viktiga funktionen hos dessa blodkärl, är konsekvenserna av dålig cirkulation och begränsad kärlfunktion många och allvarliga.

Riskfaktorer vid ateroskleros

De största riskfaktorerna är:

Ateroskleros och aminosyror

Med undantag för ålder och kön, kan alla riskfaktorer påverkas och hanteras. En hälsosam kost, tillräcklig motion, och att undvika nikotin spelar en viktig roll när det gäller att minska risken för att utveckla ateroskleros.

Aminosyror

L-arginin

L-arginin är råmaterialet som krävs för att påverka kärlförstärkning. Molekylen NO (kväveoxid), som spelar en viktig roll i signaleringen av utvidgningen i de inre blodkärlsväggarna (endotel), kan endast framställas från L-arginin i kroppen. Om endotelet är skadat, krävs större mängder kväveoxid, och därmed mer L-arginin. Låga nivåer av L-arginin i blodet observeras ofta hos individer med dålig arteriell funktion.

Många studier har visat att patienter med riskfaktorer såsom högt blodtryck, diabetes mellitus, lipidrubbningar (fett), övervikt, brist på motion, rökning, ateroskleros och liknande, alla uppvisade sjukdomsrelaterade brister på L-arginin, och följaktligen kväveoxid.
Prof. Dr. Horst Robenek, Universitätsklinikum Münster

Det har forskats mycket på korrelationen mellan arginin och kärlhälsa och resultaten kan anses som tillförlitliga. En metaanalys gjord av Bai et al. 2009 bekräftade att regelbundet intag av L-arginin under en period av flera månader avsevärt kan förbättra vaskulär hälsa.

1 En metaanalys är en systematisk genomgång och utvärdering av många liknande studier och anses därför vara mycket tillförlitlig.

De positiva effekterna av L-arginin på vaskulär funktion kan förklaras av två mekanismer: (1) kroppen kan endast producera tillräckligt mycket kväveoxid, molekylen som signalerar vaskulär avslappning, om tillräckliga mängder av L-arginin finns tillgängliga; och (2) L-arginin minskar katabolismen av kärlskadande ADMA (asymmetrisk dimetylarginin, en biprodukt av proteinmetabolism som stör produktionen av NO, kväveoxid).2

L-arginin och folsyra, B6 och B12

Öka sexuell potens med argininHomocystein är en produkt från normala metaboliska processer, men det är skadligt för vaskulära vävnader och nervvävnader. Även om det finns naturligt i blodet, bör dess koncentration hållas så låg som möjligt. Kroppen behöver B-vitamintrion: folsyra (B9), vitamin B6 och vitamin B12, för att bryta ner homocystein.

I en större tysk studie observerades under lång sikt effekterna av tillskott av 2 400 mg L-arginin i kombination med folsyra, vitamin B6 och vitamin B12 på 477 deltagare.3I slutet av studieperioden beskrev mer än 85 % av användarna kombinationsbehandlingen som bra eller mycket bra. Kombinationen av arginin och B-vitamintrio bromsade utvecklingen av plackbeläggningar i kärlväggarna, och hjälpte även till att sänka blodtrycket till normala nivåer. Deltagarna rapporterade en förbättring på cirka 50 % av olika symtom såsom cirkulationsrubbningar, begränsad fysisk kapacitet, samt koncentrationssvårigheter.4

Under studien minskade homocysteinnivåerna med 28 %. Tillskott hade även en positiv effekt på kolesterolvärden.

Kombinationen av L-arginin och B-vitamintrion producerar optimala resultat: å ena sidan bryts skadligt homocystein ner; å andra sidan får innerväggarna i blodkärlen (endotel) större tillgång till NO (kväveoxid). Detta stödjer kärlflexibilitet och blodflöde.

Förutom vitamin B-trion kan betain också vara användbart för att bryta ner homocystein och hjälpa till att förbättra effekterna på vaskulär hälsa.

Betain och kolin

Betain är ett växtämne som härrör från betor som, liksom B-vitamintrion, är ansvariga för nedbrytningen av homocystein i kroppen. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har också bekräftat att betain kan bidra till att minska homocysteinnivåerna.5

Detsamma gäller för kolin, eftersom kolin omvandlas till betain i kroppen. Effekterna av kolin på homocystein har också bekräftats av EFSA.

L-karnitin

L-karnitin transporterar fettsyror in i cellens inre. Där omvandlar kraftverken i cellerna, mitokondrierna, dem till energi. En studie visade att dåliga LDL-kolesterolvärden hos diabetiker kan minskas med hjälp av L-karnitin.6

Växtmaterial

Växtmaterial, i synnerhet kärnor och barkextrakt, innehåller OPC (oligomera proantocyanidiner) och polyfenoler, som tjänar i deras skydd. Dessa extrakt, särskilt vindruvskärnextrakt och tallbarkextrakt, har studerats ingående när det gäller effekterna på innerväggarna hos blodkroppar (endotel). Förbättrad vaskulär funktion 7 och en normalisering av blodtrycket observerades ofta. 8

Dessa OPC-innehållande extrakt från tallbark eller druvkärnor visade sig främja metaboliska processer i kärlvävnad, särskilt när det paras ihop med L-arginin. Resultaten av flera studier visar förbättrad cirkulation, lägre blodtryck och ökad sexuell potens hos män.

Tallbarkextrakt

Extraktet från den franska kusttallen (pinus pinaster) innehåller proantocyanidiner. Enligt en studie från 2007, verkar dessa antioxidativa växtsubstanser förbättra funktionen i endotel (innerväggen i blodkärl).9

Dessutom har studier visat att det dagliga intaget av ca 100-150 mg tallbarkextrakt kan minska risken för trombocytaggregation (trombos/blodpropp).10

För att stödja kärlhälsa är därför tallbarkextrakt ett bra komplement till en kur av L-arginin (för bättre NO-produktion) och B-vitamintrion B6, B12 och B9 – folsyra (för att minska skadligt homocystein).

Läs mer här!

Vilka produkter stödjer vaskulär hälsa och blodtryck?

Aminosyror och vitaminer har betydelse för cirkulation, friska innerväggar hos blodceller, och blodtryck. Dessa produkter innehåller viktiga aminosyror och vitaminer för dina blodkärl.
Läs mer här!

Bibliografi:

  1. Bai Y., Sun L., Yang T., Sun K., Chen J., Hui R. (2009); ”Increase in fasting vascular endothelial function after short-term oral L-arginine is effective when baseline flow-mediated dilation is low: a meta-analysis of randomised controlled trials.”;  Am. J. Clin. Nutr. 89, 77-84.
  2. Boger RH, Ron ES. ”L-Arginine improves vascular function by overcoming deleterious effects of ADMA, a novel cardiovascular risk factor.”; Altern Med Rev. 2005 Mar;10(1):14-23.
  3. Jung K., Petrowicz O. (2008); ”L-Arginin und Folsäure bei Arteriosklerose. Ergebnisse einer prospektiven, multizentrischen Verzehrsstudie.” (Förekomst av L-arginin och folsyra vid ateroskleros. Resultat från en prospektiv, multicenterkonsumtionsstudie) Perfusion 21, 148-156.
  4. Robenek, H.; ”Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall. Therapeutisches Potential von L-Arginin” ((Ateroskleros, hjärtinfarkt, stroke. Den terapeutiska potentialen av L-arginin); 7. Aufl. (Edition) 2013; S. 7
  5. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2052.pdf
  6. Deprosa, G., et al.; ”The effect of L-Carnitine on plasma lipoprotein (a) levels in hypercholesterolemic patients with type 2 diabetes mellitus”; Clin Ther 2003; 25(5): S.1429-1439
  7. Edirisinghe, I., Randolph, J., et al, ”Effect of grape seed extract on postprandial oxidative status and metabolic responses in men and women with the metabolic syndrome – randomized, cross-over, placebo-controlled study”; Functional Foods in Health and Disease, 2013, Vol 2, Issue 12
  8. Roninson, M., et al.; ”Effect of Grape Seed Extract on Blood Pressure in Subjects with Pre-Hypertension”; Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences, Vol. 2, pp 155-159, 2013
  9. Nishioka K, Hidaka T, Nakamura S, et al. Pycnogenol, French maritime pine bark extract, augments endothelium-dependent vasodilation in humans. Hypertens Res. 2007;30(9):775-780
  10. Araghi-Niknam M, Hosseini S, Larson DF, Rodhewald P, Watson RR.; ”Pine bark extract reduces platelet aggregation.”; Int Med. 1999;2(2):73-77; and also in: Putter M, Grotemeyer KH, Wurthwein G, et al.; ”Inhibition of smoking induced platelet aggregation by aspirin and pycnogenol.”; Thromb Res. 1999;95(4):155-161
Share and help your friends!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Tumblr