Fertilitet

/Fertilitet
Fertilitet 2016-12-15T17:56:57+00:00

Ungefär 15 % av alla par är ofrivilligt barnlösa. För nära 60 % av dessa par, vilar orsaken till barnlösheten på begränsad fertilitet hos den manliga partnern. Spermakvaliteten har minskat under de senaste decennierna, en klar men ändå skrämmande trend.1

I genomsnitt har en typisk 30-årig man idag mindre än hälften så många spermier som kan befrukta ett ägg än sin motsvarighet för 50 år sedan. Enligt de flesta forskare beror detta på en allmänt dålig kost.2

En långsiktig fransk studie under 2012 fann att den genomsnittliga spermekvaliteten (antal, koncentration, rörlighet) hos män har minskat med 33 % på bara de senaste 17 åren. I studien ingick spermiogram från mer än 5 000 män på olika kliniker. Resultaten kan därför anses mycket tillförlitliga. Det uppskattas att 40 % av alla män över hela världen uppvisade dåliga spermiogram och därför endast har begränsad fertilitet.

Orsaker till begränsad fertilitet

Även om specifika orsaker ännu inte har identifierats, är forskare överens om att det antagligen beror på en kombination av ökad miljöförstöring och dålig kost.

Under de senaste 25 åren, har oberoende universitet genomfört mer än 200 studier på människor. Dessa studier har visat att olika aminosyror, vitaminer och spårämnen är viktiga för spermiekvaliteten.

Dessa mikronäringsämnen, dvs., vitaminer, aminosyror och spårämnen, såväl som växtextrakt, finns tillgängliga som kosttillskott. Eftersom dessa produkter oftast tolereras väl och har visat sig i allmänhet vara ofarliga, krävs inte recept.

Men det betyder inte att aminosyror och vitaminer inte är kraftfulla. I själva verket bevisar en analys av 17 utvalda kliniska studier att de är mycket effektiva. I 82 % av studierna, hade spermakvaliteten förbättrats, och hos 60 % hade betydligt högre antal graviditeter observerats.3

Normalt spermiogram enligt WHO:s parametrar

En normal spermaanalys, definierad av WHO (Världshälsoorganisationen), har följande egenskaper.4

IndicatorBenchmark value (WHO 2010)Benchmark value (WHO 1999)
Ejaculate Volumeabove 1.5 mlabove 2.0 ml
Sperm Count (million / ml)above 15 above 20
Total Sperm above 39 millionabove 40 million
pH Valueabove 7.2above 7.2
% Normal Forms (Morphology)more than 4% normal formsmore than 14% normal forms
Progressive Movement (Motility)more than 32% progressivemore than 50% progressive
Total Motilitymore than 40%more than 50%
Vitality in %more than 50%more than 50%
AntibodiesLess than 50% with antibodiesLess than 50% with antibodies
White Blood Cells (million / ml)below 1below 1

Som du kommer att märka, har WHO lättat på en del av kriterierna för 2010 jämfört med normerna 1999. Vissa män som ansågs ha begränsad fertilitet enligt den äldre definitionen, faller inom den fertila kategorin med dagens mått mätt. När resultaten ligger på gränsen, rekommenderar många läkare att män samvetsgrant stöder utvecklingen av spermier genom rätt kost och sunda vanor. Kombinationer av aminosyror och vitaminer rekommenderas även när ett barnlöst par bestämmer sig för att försöka artificiell befruktning eller in vitro-fertilisering (IVF), eftersom detta kan öka sannolikheten för en framgångsrik befruktning.

Aminosyror som förbättrar spermiogram

Aminosyror viktiga för sperimeutveckling

L-arginin, en grundläggande byggsten för spermier, L-karnitin är nödvändigt för energiproduktion. L-cysteine and glutathione protect against oxidative stress.

L-arginin: byggstenar av spermin och spermidin

ökar fertilitetDe vanligaste komponenterna i manligt ejakulat, spermin och spermidin, består till stor del av L-arginin. Av denna anledning avgörs via tester i ett tidigt skede av män med begränsad fertilitet om L-arginin har en positiv inverkan på kvaliteten i spermiogram.

Och faktiskt visade en studie att efter intag av en daglig dos av 4000 mg L-arginin, kunde 75 % av männen med otillräckligt rörliga spermier avsevärt förbättra sina spermiogram.5 I en uppföljande studie i Italien, fick män med normal spermiekoncentration (mer än 20 miljoner per ml), men begränsad spermierörlighet, L-arginin. Den dagliga dosen av 8000 mg var mycket hög. Resultaten av denna studie indikerar också en signifikant förbättring av spermierörligheten.6

L-karnitin: nödvändigt för att driva celler

Förbättra spermiogram med argininMed en L-karnitinkoncentration som är 2 000 gånger högre än i blod, är spermier de celler som har mest karnitin i kroppen.

L-karnitin transporterar fettsyror till cellens inre, där de används för att generera energi. Energiproduktion har stor betydelse för sperma, och mycket av den energin kommer från fettsyror. I förhållande till sin storlek, måste spermier förflytta sig långa sträckor för att nå ägget.

Även hos en man med normal fertilitet är bara ungefär hälften av hans spermier tillräckligt rörliga. En andel normalt rörliga spermier i ejakulat mindre än en viss procentsats (åtminstone 32 % progressivt rörliga enligt WHO, se ovan) resulterar i ett tillstånd som kallas ”astenozoospermi”.

Studier har visat att män med astenozoospermi kan förbättra rörligheten hos befintliga spermier avsevärt med hjälp av L-karnitin. I en studie där män fick en daglig dos av 3000 mg L-karnitin, förbättrades andelen rörliga spermier med 75 % (från 10,8 % till 18,0 %). 7 En italiensk studie, som genomfördes enligt högsta kliniska normer, visade att intag av L-karnitin under en period på sex månader avsevärt förbättrade spermiernas rörlighet.8. Dessa resultat har även bekräftats i en senare undersökning.9

L-cystein och glutation

Glutation är en tripeptid, alltså en förening med tre aminosyror. Det är ett av de bästa skydden mot fria radikaler och annan oxidativ stress. Tillräckligt intag av aminosyran cystein, är särskilt viktig för kroppens produktion av glutation. Flera studier pekar på ett samband mellan tillräckliga nivåer av glutation i blodet och förbättrad fertilitet

För att förbättra glutationsnivåerna bör företrädesvis cystein tas i form av det stabila N-acetylcysteinet (NAC).

Tallbarketrakt

Tallbarkextrakt och fertilitetTallbarkextrakt innehåller en hög mängd proantocyanidiner. Dessa polyfenoler har antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper som skyddar blodkärl, och som också kan skydda känsliga spermier.

Flera kliniska studier har visat att spermiernas antal och kvantitet kan ökas avsevärt genom att ta L-arginin i kombination med tallbarkextrakt.10

Kombinationen av tallbarkextrakt och L-arginin har också en välkommen bieffekt för par: den manliga partnern kan uppleva ökad potens till följd av förbättrad blodcirkulation. Detta observerades i flera instanser.

Vitaminer och spårämnen

Vitaminer och spårämnen har lika stor betydelse i bildandet och skyddandet av fertila spermier. De spelar en roll vid fortplantning, såväl som skydd mot oxidativ stress (fria radikaler).

C-vitamin

näringsämnen och aminosyror som ökar fertilitetC-vitamin (askorbinsyra) är det viktigaste vattenlösliga vitaminet med antioxidativa funktioner. Nivån av C-vitamin i sädesvätska är direkt relaterad till mängden C-vitamin som konsumeras. Det finns ett samband mellan låga nivåer av C-vitamin och minskad fertilitet, samt en ökning av genetiskt skadade spermier.11 Olika studier visar att en daglig dos på bara 200 mg C-vitamin kan leda till betydande förbättringar vad gäller antalet spermier.12 En ytterligare ökning av dosen (1000 mg till 2000 mg) ger något bättre resultat.

C-vitaminbrist: Det är mycket överraskande att trots den breda tillgången på färsk frukt och grönsaker samt konsumtionen av kosttillskott, får ungefär en tredjedel av befolkningen inte den rekommenderade lägsta dagliga dosen C-vitamin (minst 80 mg per dag). Denna brist har framkommit vid den tyska federala regeringens departement för jordbruk och konsumentskydd (Bundesministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz).13

E-vitamin

förbättra spermakvalitet med aminosyrorE-vitamin är den viktigaste fettlösliga antioxidanten och skyddar fetter från oxidativ stress. Därför tillsätts en liten mängd E-vitamin till högkvalitativa oljor med omega-3-fettsyror under produktionen. Flera studier har visat att en hög dos E-vitamin i kombination med selen och andra antioxidanter kan förbättra antalet och koncentrationen liksom kvantiteten av rörliga spermier.14 I en studie, blev 32 % av paren som fick tillskott av E-vitamin och selen havande. I kontrollgruppen, som fick placebo, blev endast 3 % av paren gravida.

D-vitamin

D-vitamin (ofta kallat solvitaminet, eftersom kroppen själv kan producera det när den utsätts för UV-ljus) är i många delar av västvärlden det vanligaste bristvitaminet.

D-vitaminbrist: 85 % berörda

Cirka 80-90 % av befolkningen i Tyskland har låga nivåer av D-vitamin. Eftersom livsmedel endast innehåller minimala mängder av D-vitamin, kan denna brist inte kompenseras med en hälsosam kost. Solljus kan endast producera tillräckliga mängder av D-vitamin i huden under sommarmånaderna från 10.00 till 16.00.

Förutom ett försvagat immunförsvar, trötthet och problem med kalciumabsorptionen (på lång sikt kan detta leda till benskörhet), har också begränsad fertilitet hos män samband med en brist på D-vitamin.15 Forskare förmodar att D-vitaminbrist inte bara har en negativ inverkan på spermieproduktionen, utan också en negativ effekt på befruktningsprocessen.

Folsyra

d-vitamin för bättre spermieutvecklingUngefär 80 % av befolkningen får inte i sig tillräckligt med folsyra, vitamin B9. Folsyra är viktigt för celldelning och cellens energiförsörjning. Det är allmänt känt att en brist på folsyra hos kvinnor under de första veckorna av graviditeten resulterar i en fyrfaldig ökning av risken för fosterskador, särskilt ryggmärgsbråck.

För män ses ett samband mellan låga folsyranivåer och en ökning av antalet genetiskt skadade spermier.16 I flera studier visade sig tillskott av folsyra resultera i förbättrad rörlighet hos spermierna.17

Zink

Önskan att få barn och aminosyrorZink är ett spårämne som är involverat i bildandet av fler än 200 enzymer. Det är också viktigt för manlig fertilitet och har betydelse vid kroppens produktion av det manliga könshormonet testosteron.

Olika studier såg betydande positiva effekter av zink på spermieproduktionen. Män med ett spermieantal på mindre än 8 miljoner spermier per ml (normalt minst 20 miljoner per ml) och lågt testosteron fick en dos på 24 mg zink dagligen.

Efter tre månader av zinkbehandling, nådde män ett spermieantal på 20 miljoner per ml. De hade alltså nått normal spermiekoncentration enligt WHO:s normer.

Även testosteronnivåerna ökade markant, och därmed också den grundläggande sexlusten. Det slutliga resultatet var nio graviditer.18

Vilken aminosyra är mest effektiv? Kombination är lösningen!

Många tidigare studier involverade mycket höga doser av enstaka mikronäringsämnen. Dessa höga doser, var dock i många länder endast tillgängliga via recept. Nyare studier visar att de bästa resultaten kan åstadkommas med en kombination av de viktigaste komponenterna i en måttligt hög dos som är lättare att smälta. Detta är rimligt, eftersom en kedja inte är starkare än sin svagaste länk.

L-arginin, L-karnitin, glutation, vitamin E, vitamin C, folsyra, Q10, selen och zink är mycket effektiva på egen hand, men uppnår i synnerhet positiva resultat vid användning i kombination med varandra. Detta bekräftades i tre studier. Efter en tre månaders behandling med en kombinationsterapi, uppvisade 25 % av de män som deltog i den första studien ett normalt spermiogram.

I en andra studie, jämfördes resultaten av kombinationsterapi med resultaten från en kontrollgrupp som fick placebo. Gruppen som fick kombinationsbehandling visade signifikanta ökningar av spermiekoncentration och rörlighet. Gruppen som fick kombinationsbehandling hade 34 graviditeter, medan gruppen som fick placebo bara hade 11.

20

En brasiliansk studie med en liknande kombination av vitaminer, aminosyror och spårämnen bekräftade att spermiogram kan förbättras avsevärt med detta.21

Kombination för bättre spermier

Här: Rekommenderade produkter

0%
Ökad rörlighet
0%
Ökad spermiekoncentration
0%
Ökad ejakulationsvolym
0%
Normalt spermiogram (före: 0 %)

En kur på minst 3 månader är nödvändigt

Spermatogenes sker i sädeskanalerna i testiklarna. Cirka 1.000 spermier produceras varje sekund, upp till 4 miljoner på en timme. En ml sädesvätska innehåller 20-64 000 000 spermier. Om en man uppvisar ett spermieantal på mindre än 20 miljoner per ml, kallas hans tillstånd oligozoospermi och hans fertilitet är begränsad.

Spermier behöver två till tre månader för att utvecklas helt. Under denna tid måste dessa känsliga celler skyddas från oxidativ stress och förses med rätt näring. Studier som mätte effekterna av aminosyror och vitaminer på spermiers utveckling genomfördes därför under en period av minst tre till nio månader.

0Days
Maturity rates of sperm

Behandling med vitamin och aminosyra utan biverkningar

Om du aktivt vill öka dina chanser att bli gravid med din partner, bör dessa mikronäringsämnen tas under en period av minst tre månader.

Eftersom aminosyror, vitaminer och spårämnen är naturligt förekommande, specifika näringssammansättningar, är det i regel inga problem att lägga till dem i sin kost. I många fall är det precis tvärtom: aminosyror, vitaminer och spårämnen är mikronäringsämnen som kan ge ytterligare fördelar för hälsan. Till exempel kan de stärka immunförsvaret, eller ha positiva effekter på omsättning och förnyelse av huden.

Därför finns det i allmänhet ingen medicinsk anledning att inte fortsätta behandling med aminosyra eller vitamin i sex eller till och med tolv månader.

Läs mer här!

Vilka produkter främjar spermieutveckling?

Det finns stora skillnader i pris, dosering och kombination. Jämför!
Läs mer här!

Andra åtgärder du kan vidta för att främja friska spermier

En hälsosam kost med aminosyror!Olika vanor kan också bidra till att främja en sund utveckling av spermier:

 1. Undvik rökning och alkohol: bägge skadar spermierna och är förknippade med begränsad fertilitet och minskad chans till graviditet.
 2. Undvik mediciner: flera läkemedel misstänks minska fertiliteten. Ta bara mediciner när det behövs och ordinerats av din läkare.
 3. Undvik värme: spermiernas utveckling i testiklarna är känsliga för värme. Uppvärmda bilsäten eller åtsittande byxor bör därför undvikas.
 4. Gå ner i vikt: Män med normal vikt (dvs med ett BMI, Body Mass Index, på 20 till 25) har betydligt fler och friskare spermier än sina överviktiga motsvarigheter. Minska ditt intag av ohälsosamma livsmedel, utan att offra nödvändiga vitaminer och spårämnen. Få regelbunden motion, helst utomhus. Detta kan förbättra ditt humör och din d-vitaminnivå.
 5. Frukt och grönsaker (särskilt rå frukt och råa grönsaker): konsumera rå mat, grönsaker och frukter i stora mängder. Var noga med att tvätta frukt och grönsaker noggrant. Ekologiska produkter är att föredra eftersom de innehåller färre bekämpningsmedel och andra skadliga ämnen.

Bibliografi:

 1. Sween S.H., Elkin E.P., Fenster L. The question of declining sperm density revisited: An analysis of 101 studies published 1934-1996; Environmental Health Perspectives 2000; 108 (10).
 2. Sinclair, Stephen; ”Male Infertility: Nutritional and Environmental Considerations”; Altern Med Rev 2000;5(1):28-38.
 3. Ross, C., et al.; ”A systematic review of the effect of oral antioxidants on male infertility”; Reproductive BioMedicine Online; Volume 20, Issue 6, Pages 711“723, June 2010; http://dx.doi.org/10.1016/j.rbmo.2010.03.008
 4. World Health Organization. Laboratory manual for the examination of human semen and sperm–cervical mucus interaction, WHO 5th ed. WHO June 2010.
 5. Schachter A, Goldman JA, Zukerman Z.; ”Treatment of oligospermia with the amino acid arginine.” J Urol 1973;110:311-313.
 6. Scibona M, Meschini P, Capparelli S, et al. ”L-arginine and male infertility.” Minerva Urol Nefrol 1994;46:251-253.
 7. Costa M, Canale D, Filicori M, et al. Lcarnitine in idiopathic astheno-zoospermia: a multicenter study. Italian Study Group on Carnitine and Male Infertility. Andrologia 1994;26:155-159.
 8. Lenzi, Lombardo, Sgro, et al.: Use of carnitine therapy in selected cases of male factor infertility: a double-blind crossover trial. Fertil Steril 2003. 79:292-300
 9. Balercia, Regoli, Armeni, Koverech, Mantero, Boscaro: Placebo-controlled double-blind randomized trial on the use of L-carnitine, L-acetylcarnitine, or combined L-carnitine and L-acetylcarnitine in men with idiopathic asthenozoospermia. Fertility an Sterility 2005. Vol. 84, issue 3:662-71
 10. Roseff SJ.; ”Improvement in sperm quality and function with French maritime pine tree bark extract.”; J Reprod Med. 2002 Oct;47(10):821-4.
 11. Dabrowski K, Ciereszko A. Ascorbic acid protects against male infertility in a teleost fish. Experientia 1996;52:97-100.
 12. Fraga CG, Motchnik PA, Shigenaga MK, et al.; ”Ascorbic acid protects against endogenous oxidative DNA damage in human sperm.” Proc Natl Acad Sci U S A 1991;88:11003-11006 // also: Dawson EB, Harris WA, Rankin WE, et al.; ”Effect of ascorbic acid on male fertility.” Ann NY Acad Sci 1987;498:312-323
 13. Nationale Verzehrsstudie (National Consumption Report) 2008, Ergebnisbericht Teil 2 (Report of Findings – Part 2) , Anhang (Attachment) ”Vitamin C”
 14. Moslemi MK1, Tavanbakhsh S.; ”Selenium-vitamin E supplementation in infertile men: effects on semen parameters and pregnancy rate.”; Int J Gen Med. 2011 Jan 23;4:99-104. doi: 10.2147/IJGM.S16275. Also: Keskes-Ammar L, Feki-Chakroun N, Rebai T, Sahnoun Z, Ghozzi H, Hammami S, Zghal K, Fki H, Damak J, Bahloul A.; ”Sperm oxidative stress and the effect of an oral vitamin E and selenium supplement on semen quality in infertile men.”; Arch Androl. 2003 Mar-Apr;49(2):83-94.
 15. Hammoud AO1, Meikle AW, Peterson CM, Stanford J, Gibson M, Carrell DT.; ”Association of 25-hydroxy-vitamin D levels with semen and hormonal parameters.”Asian J Androl. 2012 Nov;14(6):855-9. doi: 10.1038/aja.2012.77. Epub 2012 Oct 8.; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23042450
 16. Boxmeer JC1, Smit M, Utomo E, Romijn JC, Eijkemans MJ, Lindemans J, Laven JS, Macklon NS, Steegers EA, Steegers-Theunissen RP.; ”Low folate in seminal plasma is associated with increased sperm DNA damage.”;Fertil Steril. 2009 Aug;92(2):548-56. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.06.010. Epub 2008 Aug 22.
 17. Wong WY1, Merkus HM, Thomas CM, Menkveld R, Zielhuis GA, Steegers-Theunissen RP.; ”Effects of folic acid and zinc sulfate on male factor subfertility: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial.”; Fertil Steril. 2002 Mar;77(3):491-8
 18. Netter A, Hartoma R, Nahoul K. Effect of zinc administration on plasma testosterone, dihydrotestosterone, and sperm count. Arch Androl 1981;7:69-73.
 19. Imhof, M., et al.;”The use of the nutraceutical PROfertil ®. a therapy of the male factor”; EAU Bratislava 2010
 20. Imhof, M., et al.; ”Improvement of sperm quality after micronutrient supplementation”; Europ. Urolog. Review Vol. 6 Issue 6
 21. Ajayi, R., Okhowat, J., Spitzer, D., Schechinger, B., Zech, N.; ”Impact of antioxidative supplementation on semen quality according to MSOME criteria”; JBRA Assist. Reprod., V.17, n1; Jan Feb / 2013
Share and help your friends!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Tumblr