Kolesterolvärde

/Kolesterolvärde
Kolesterolvärde 2016-12-15T18:02:26+00:00

Kolesterol är en s.k. sterol som sköter transport av kemiska budbärare och proteiner till cellmembranen. Låt oss göra oss av med en utbredd missuppfattning direkt: kolesterol är inte en lipid eller fett! I kroppen är det en grundsubstans till steroidhormoner såsom (testosteron, östradiol, progesteron, kortikoider) och gallsyror. Kolesterol är därför en naturlig, viktig del i människans ämnesomsättning. Ändå kallas kolesterolvärden och triglyceridvärden fortfarande vanligtvis ”serumlipider”.

Nittio procent av kolesterolet produceras själv av kroppen. Ungefär 500 mg kolesterol avlägsnas dagligen av levern. För att uppnå och bibehålla en hälsosam kolesterolnivå, är det nödvändigt att stödja en känslig balans mellan kolesterolbildning, kolesterolintag genom mat och nedbrytning av kolesterol.

Ett förhöjt kolesterolvärde märks inte omedelbart. I allmänhet känner de drabbade inte igen en förhöjd nivå förrän det är för sent – när det har orsakat betydande skador på blodkärlen under flera år. Blodlipidnivåer kan mätas genom en blodanalys. Förutom det totala kolesterolvärdet, innehåller labbrapporten på blodprovet även triglyceridvärden, liksom HDL (high density lipoprotein = ”det goda kolesterolet”) och LDL (low density lipoprotein = ”det onda kolesterolet”).

Högt kolesterolvärde – orsaker och följder

Sänker serumlipiderSaker som kan orsaka förhöjda värden av kolesterol inkluderar:

 • genetik (hyperkolesterolemi finns i familjen)
 • kost (stora mängder mättade fettsyror)
 • för lite motion
 • fetma (BMI, Body-Mass-Index)
 • ålder

Höga kolesterolvärden (synonymt med förhöjda serumlipider) är resultatet av en ohälsosam kost rik på fett, men även från påverkan av ärftliga faktorer. Mer än hälften av alla vuxna i 40-årsåldern eller äldre i de västliga industriländerna har ett bevisat förhöjt kolesterolvärde.

Höga värden av serumlipider leder till ansamling av fett i blodkärlens inre väggar. Dessa ansamlingar, eller plack, kan uppstå var som helst i hela blodkärlssystemet. Högt blodtryck (hypertoni) är också ett vanligt resultat av förhöjda kolesterolvärden. Processen är smygande och utvecklas under flera år. Beroende på var i kroppen blodcirkulationen drabbas, leder dålig cirkulation i det område av kroppen till olika ytterligare problem:

 • Försämrad cirkulation i bäckenartärerna kan leda till erektil dysfunktion
 • Dålig cirkulation i innerörat kan leda till tinnitus och yrsel
 • Sämre cirkulation i ögonen kan ge synskada och makuladegeneration
 • Vävnader som är avskurna från blodcirkulationen dör snabbt
 • Sannolikheten för blodproppar (tromboser) ökar kraftigt, vilket ökar sannolikheten för de komplikationer de orsakar: lungemboli och stroke

Ett förhöjt kolesterolvärde kan minskas avsevärt med en konkret förändring av kosten. Fytosteroler, i synnerhet, är kända för sina kolesterolsänkande effekter. Tillskott av aminosyrorna karnitin, arginin och taurin, samt vitaminer och mineralämnen kan också bidra till att minska kolesterolvärden.

Vad är kolesterol?

Kolesterol är en sterol. Tillsammans med triglycerider, är kolesterol en viktig komponent i cellmembranen. Kroppen kräver också kolesterol för att syntetisera flera hormoner. I levern används kolesterol för att producera gallsyror som smälter fett i tunntarmen.

Kort sagt är kolesterol en viktig substans som krävs. Dock kan för mycket kolesterol leda till allvarliga komplikationer.

Serumlipidvärden: det goda kolesterolet – det onda kolesterolet

Det finns flera typer av kolesteroler: LDL-kolesterol (low-density lipoprotein) och HDL-kolesterol (high density lipoprotein). Ibland mäts även VLDL-kolesterol (very low density lipoprotein). Dessa kolesteroler kallas ”lipoproteiner” då de hänvisar till lipider bundna till ett protein. Det är i denna form som kolesteroler flödar i blodet och transporteras i kroppen.

I Tyskland anges serumlipider i ”mg per dl blod” medan det i den anglosaxiska delen av världen anges i ”mmol” per liter. Omvandlingen är enkel: 1 mmol/l = 38,67 mg/dl

HDL-kolesterol är det så kallade ”goda” kolesterolet. HDL-kolesterol transporterar lipider från blodkärlen in i levern.

Värden för ”det goda kolesterolet” (HDL) i blodet bör vara över 40 mg per dl blod.

[/fusion_old_tab]

LDL-kolesterol och VLDL-kolesterol betraktas som ”onda kolesterolet”. LDL-kolesterol transporterar lipider från levern till blodet. Om de stannar där (förhöjt LDL-kolesterolvärde) blir resultatet åderförkalkning (ateroskleros).

Blodnivåer av LDL-kolesterol bör vara så låga som möjligt. Generellt sett är målet att ligga under 100 mg per dl.

Med ett LDL-kolesterolvärde över 100 mg per dl, ökar risken för hjärtsjukdom. Vid värden över 159 mg per dl är risken hög, och vid värden över 190 mg per dl anses risken vara mycket hög. För personer som inte har ytterligare riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, anses ett relativt högt LDL-kolesterolvärde upp till 160 mg per dl fortfarande vara acceptabelt.

[/fusion_old_tab]

Totalt kolesterol är värdet av alla typer av kolesterol i blodet. Det bör vara lägre än 200 mg per dl blod. Ett värde över 200 kallas ”hyperkolesterolemi”.

Vid 40 års ålder är den genomsnittliga kolesterolhalten cirka 230 mg per dl. Det fortsätter att öka med åldern. Förhöjda kolesterolvärden är således mycket utbrett.

[/fusion_old_tab]

Triglycerider är blodfetter och oljor. I ett lipidtest bör värdet för triglycerider vara lägre än 200 mg per dl, och helst under 150 mg per dl (<1,7 mmol per liter). Höga triglyceridvärden ökar risken för blodproppar och åderförkalkning.

[/fusion_old_tab]

Förhållandet mellan LDL och HDL anses ännu viktigare än det totala kolesterolvärdet. Detta förhållande bör vara under fyra, helst under tre. Detta innebär att LDL inte bör överstiga fyra gånger mängden av HDL i blodet.

[/fusion_old_tab][/fusion_old_tabs]

Förhållandet mellan LDL och HDL är viktigt

Förutom totala kolesterolvärden, är förhållandet HDL-kolesterol till LDL-kolesterol också viktigt vid avgörande av risken för hjärtinfarkt och stroke. Om förhållandet mellan LDL och HDL är 3:1 eller lägre är risken låg. Helst bör LDL-kolesterolvärdena vara lägre än 100 mg per dl blod och HDL-kolesterolvärdena (det ”goda” kolesterolet) cirka 40 mg per dl blod eller högre.

Högre värden av LDL-kolesterol ökar risken för hjärtinfarkt. Om förhållandet är 4:1 eller högre (LDL till HDL) bedöms risken som hög.

Vilka är konsekvenserna av förhöjda kolesterolvärden?

Kolesterolvärde, åderförkalkning och aminosyrorEtt förhöjt kolesterolvärde resulterar i skadliga effekter på blodkärlen. Blodfetterna fastnar på innerväggarna (endotel) av blodkärlen. Ansamlingarna eller placket har inledningsvis en svampig konsistens, men hårdnar sedan under årens lopp.

Gradvis minskas blodflödet genom kärlet, tills det slutligen helt blockeras. Dessutom försämras metaboliska processer i blodkärlen, vilket innebär att de inte längre kan vidgas tillräckligt. Högt blodtryck (hypertoni) är ett annat långsiktigt resultat av förhöjda kolesterolvärden.

Om andra riskfaktorer för åderförkalkning, förutom förhöjda lipidnivåer, också finns, är det ännu viktigare att sänka ett förhöjt kolesterolvärde. Andra riskfaktorer för åderförkalkning inkluderar:

 • Övervikt/fetma
 • Rökning
 • Brist på motion
 • Höjt blodtryck
 • Diabetes Mellitus
 • Höga nivåer av homocystein.

Åderförkalkning (skadade blodkärl) är den utlösande faktorn för hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, cirkulationsrubbningar och hos män, erektil dysfunktion.

Aminosyror och lipidmetabolism/kolesterolvärden

Aminosyror

L-karnitin

Sänker kolesterolvärdenL-karnitin transporterar fettsyror in i cellerna, där de omvandlas till energi. Olika studier med L-karnitin har visat att karnitin kan bidra till att sänka kolesterolvärden hos deltagarna. Detta uppnåddes genom att sänka ”dåligt” LDL-kolesterol. Värdena av det ”goda” kolesterolet (HDL) förblev konstant hos deltagarna.1

I en annan studie, tog deltagarna 900 mg L-karnitin under en period på åtta veckor. Deltagarna i studien såg betydande minskningar av sina kolesterolvärden.2 Kolesterolvärdena förbättrades också hos patienter med störningar i lipidmetabolismen efter att de fått 3 000 mg L-karnitin varje dag i sex veckor. 3 Triglycerider i blodet reducerades och förhållandet mellan totalt kolesterol och HDL-kolesterol förbättrades.

Taurin

Taurin stimulerar gallflöde. Det har också vissa blodtryckssänkande egenskaper. Förhöjda kolesterolvärden leder till ökad risk för blodpropp (trombos). Taurin har visat sig minska sannolikheten för trombocytaggregation. 4

L-arginin

Arginin främjar flexibiliteten i blodkärlen och hjälper därmed kroppen att reglera blodtrycket naturligt. I studier med arginin har även en sänkning av kolesterolvärdet med 10 % observerats. 5

En annan studie fann att tillskott av L-arginin ledde till en minskning i uppbyggnaden av blodproppar. 6

Vitaminer

C-vitamin

diabetes, kolesterol och näringC-vitamin (askorbinsyra) har en roll när det gäller att bryta ner kolesterol till gallsyror. En systematisk genomgång av 13 kliniska prövningar fann att tillskott av C-vitamin kan sänka triglycerider och LDL-kolesterol betydligt. Den rekommenderade dosen är 500 mg C-vitamin eller mer. 7

E-vitamin

E-vitamin hämmar oxidationen av LDL-kolesterol och dess antioxidativa egenskaper skyddar celler. E-vitamin tillsammans med C-vitamin rekommenderas. 8 Dosen bör vara minst 36 mg E-vitamin dagligen.

Niacin (Vitamin B3)

Niacin är särskilt populärt i USA och dess effekter har undersökts grundligt. När du letar efter forskning om niacin i medicinska bibliotek, kommer mer än tusen poster upp. Niacin har tillskrivits förmågan att kunna sänka LDL-kolesterolvärden något och öka HDL-kolesterol.

I en nyligen genomförd studie, konstaterades att extrema tillskott av niacin, en dos av 2 000 mg per dag (120 gånger den rekommenderade intaget), inte hade några positiva effekter på hjärt-kärlsjukdom. Det bästa kan vara att ta en dos på upp till 100 mg niacin per dag (6 gånger det rekommenderade intaget). Forskningsresultaten är inte klara inom detta område.

Mineraler/spårämnen

Zink

Zink är involverat i många enzymatiska processer och är en nödvändig beståndsdel för att reglera lipidmetabolismen.

Fytosteroler

Fytosteroler är växtbaserade ämnen som har visat sig sänka kolesterolvärden. Studier som visar dess effekter har också bekräftats av EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet). 9

Flera kända studier har rapporterat att tillskott av fytosteroler kan sänka kolesterolvärden mellan 10 och 15 %.

Kost med låg kolesterolhalt

Kost med låg kolesterolhaltLivsmedelskonsumtionen påverkar i hög grad kolesterolvärden. Med avsiktliga förändringar i kosten, kan kolesterolintag via livsmedel minskas avsevärt. Exempelvis innehåller 100 gram smör 240 mg kolesterol, men 100 gram margarin innehåller endast 7 mg kolesterol.

En allmän tumregel är: livsmedel rika på animaliskt fett bör undvikas. Frukt och grönsaker rekommenderas eftersom de inte innehåller något kolesterol. Du kan få det fett din kropp behöver genom att äta omättade fetter (omega 3-fettsyror) som finns i fisk (lax), olivolja, solrosolja eller tistelolja.

Att äta fisk är rekommenderat vid hyperkolesterolemi, att äta skaldjur (krabba, räkor, hummer, etc.) är det inte. Dessa livsmedel innehåller mycket höga halter av kolesterol.

Dessa livsmedel är i grunden hälsosamma och rekommenderas. De höjer inte kolesterolvärdena:

 • Frukt och grönsaker
 • Speciellt pektiner som finns i äpplen och saponiner som finns i ärter binder gallsyror och sänker därmed kolesterol.
 • Bröd, säd
 • Ingefära, vitlök
 • Olivolja, solrosolja, tistelolja
 • Fjäderfä (utan skinn som är rikt på fett)
 • Mjölk, yoghurt
 • Fullkornspasta
 • Fisk
 • Nötter (valnötter, mandlar, etc.)

[/fusion_old_tab]

Livsmedel rika på animaliskt fett, som särskilt bör undvikas:

 • Animaliska livsmedel, i synnerhet nötkött och griskött rikt på fett
 • Äggula
 • Äggpasta
 • Smör
 • Grädde
 • Godis
 • Vissa nötter (makadamia till exempel)
 • Skaldjur (räkor, hummer, krabba)

Att steka mat höjer kolesterolet.

[/fusion_old_tab][/fusion_old_tabs]

Motion och livsstil påverkar kolesterolvärdena

Sänka kolesterolet med motionMassor av motion är viktigt för blodkärlens hälsa och sänker LDL-kolesterolvärden.

Nikotin och alkohol bidrar båda till förhöjt kolesterolvärde och ökar därigenom direkt eller indirekt risken för hjärt-kärlsjukdom. Båda bör därför undvikas.

Läkemedel

Läkemedel som sänker kolesterolvärden finns bara på recept. De är komplicerade i dosering och har biverkningar.

Statiner är en typ av medicin som kan sänka kolesterolet. Statiner hämmar ett enzym som är ansvarigt för produktionen av LDL-protein i levern. De kan sänka kolesterolet med upp till 30 % och kallas också ”CSE-hämmare”.

Kolesterolabsorptionshämmare är läkemedel som fäster i slemhinnan i tunntarmen och hämmar upptaget av kolesterol från livsmedel. Kolesterolabsorptionshämmare kombineras även ibland med CSE-hämmare.

Fibrater minskar produktionen av triglycerider i levern och har därigenom positiva effekter på triglycerider i blodet. De bidrar också till att höja HDL-kolesterol. Fibrater minskar produktionen av LDL-kolesterol mellan 5 och 20 % och är alltså inte riktigt lika effektiva som statiner. Nackdelar med fibrater är bland annat att de ökar risken för gallsten. Dessutom har många patienter rapporterat muskelsmärta och matsmältningsproblem som biverkningar till fibrater.

Förhöjda homocysteinnivåer

Förhöjda homocysteinvärden liknar förhöjda blodfettvärden när det gäller de skador de kan orsaka. Om kroppens avfallsmaterial homocystein inte bryts ned tillräckligt, finns det fortfarande i höga koncentrationer i blodet och samlas i de inre väggarna i blodkärlen. Resultaten liknar de av förhöjt kolesterolvärde: arteriella beläggningar, åderförkalkning, cirkulationsrubbningar med organskada som följd, erektil dysfunktion, och en hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Läs mer om homocysteinnivåer här.

Läs mer här!

Vilka näringstillskott sänker kolesterol?

Bra sammansättningar och högkvalitativa råvaror behöver inte vara dyrt. Dessa aminosyre- och vitaminprodukter kan hjälpa dig att stödja dina blodfetter.
Läs mer här!

Bibliografi:

 1. Hopkins, J.; ”Effect of carnitine on serum HDL-cholesterol: report of two cases”; Medical Journal (1982)Vol. 150, issue 2, pages. 51-54)
 2. Maebashi M et al.; ”Lipid lowering effect of carnitine in patients with type IV hyperliproteinemia”; Lancet (1978) 2: 805-807
 3. Pola, P. et al.; ”Carnitine in the therapy of dyslipidemic patients”; Curr Ther Res (1980) 27: 763-764
 4. Chapman, R.A., Suleinan, M.S. & Earm, Y.E. (1993) ”Taurine and the heart”, Cardiovascular Research, Volume 27, issue 3, (pp. 358-363)
 5. Hursen, M., Regan, M.C., Kirk S.J. ;”Metabolic effects of arginine in a healthy elderly population”; Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 1995, Volume 19, pages 227-230
 6. Palloshi, A., Fragasso, G., Piatti, P., Monti, L.D., Setola, E., Valsecchi, G., Galuccio, E., Chierchia, S.L. & Margonato, A.; ”Effect of Oral L-arginine on Blood Pressure and Symptoms and Endothelial Function in Patients With Systemic Hypertension, Positive Exercise Tests, and Normal Coronary Arteries”; The American Journal of Cardiology, (2004)Volume 93, pages 933-935
 7. McRae MP et al.; ”Vitamin C supplementation lowers serum low-density lipoprotein cholesterol and triglycerides: a meta-analysis of 13 randomized controlled trials”; J Chiropract Med 2008; 7; 248-58
 8. Clarke, MW, et al.; ”Vitamin E in human health and disease”; Crit Clin Lab Sci; 2008; 45 (5): 417-450
 9. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf p.8
Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr