I takt med att vi åldras, löper vi större risk att utveckla typ 2-diabetes (även kallad sen diabetes), en blodsockersjukdom som inte är genetiskt nedärvd.

En hälsosam kost samt viktkontroll (bantning) och motion är viktiga faktorer som leder till en betydande förbättring av insulinkänslighet. Förbättrad insulinkänslighet avser kroppens förmåga att bättre bryta ner socker i blodet och använda dem på ett effektivt sätt.

De största riskfaktorerna för typ 2-diabetes är:

[/fusion_old_tab]

Flera studier har visat att aminosyrorna, L-karnitin och L-arginin kan ha en positiv inverkan på insulinkänsligheten och glukostoleransen, så att du kan stödja kroppens naturliga reglering av blodsocker.[/fusion_old_tab]

Förhöjda blodsockernivåer leder till höjd oxidativ stress. Denna stress skadar celler, och leder på lång sikt till komplikationer såsom diabetisk retinopati, kardiovaskulär sjukdom inklusive erektil dysfunktion, och sjukdomar i nervsystemet. Därför är C-vitamin, E-vitamin, och glutation några av de kosttillskott som rekommenderas för att skydda cellulär integritet.[/fusion_old_tab]

Kroppen kräver spårämnena krom, zink och magnesium för produktion och användning av insulin. Läs nedan hur dessa spårämnen påverkar blodsockernivåerna.[/fusion_old_tab][/fusion_old_tabs]

Konsekvenser av diabetes och ojämna blodsockernivåer

diabetes mellitus och blodsockernivåerFörhöjda blodsockernivåer till följd av okänd, obehandlad eller misskött diabetes kan leda till allvarliga skador på blodkärl och därmed till allvarliga cirkulationsrubbningar, som först uppstår i mycket små blodkärl.

Vanliga komplikationer är:

 • Ögonsjukdomar (diabetesretinopati), speciellt vid typ 1-diabetes;
 • Erektil dysfunktion hos män;
 • Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (risk för hjärtinfarkt och stroke är tre till sex gånger högre än hos den opåverkade populationen);
 • Neuropatier (nervsjukdomar), även eventuella störningar i motorik;
 • Diabetiska fotsår (dessa kan leda till fotamputationer. I USA genomförs nästan 80.000 fotamputationer på diabetiker varje år).

1

Tredelad strategi mot diabetes

diabetes, kolesterol och näringEn hälsosam kost, tillräcklig motion och att undvika nikotin och alkohol kan avsevärt minska risken för att utveckla typ 2-diabetes. Även förhöjda blodsockervärden och begränsad insulinkänslighet kan ofta förbättras med specifika åtgärder. I många fall kan långtidsanvändning av insulin sålunda undvikas helt och hållet, eller åtminstone markant reduceras.

För att minska eventuella skador av förhöjda blodsockernivåer, rekommenderar näringsexperter att du stöder din ämnesomsättning med följande tredelade strategi:

 1. Viktminskning och motion: De som motionerar stärker sitt hjärta, cirkulation, blodkärl och leder. Något förhöjda blodsockernivåer kan ofta sänkas till normal nivå genom en hälsosam diet, viktminskning och motion.
 2. Insulinresistens och flexibiliteten i blodkärl kan förbättras genom diet, och
 3. antioxidanter kan skydda cellerna från skador orsakade av högt blodsocker.

De aminosyror, vitaminer och spårämnen som är markerade i följande avsnitt är därför av särskild betydelse för kroppens egen reglering av blodsockernivåer.

Aminosyror och regleringen av blodsockret

L-arginin

L-arginin förbättrar cirkulationen

Cirkulation och argininL-arginin har betydelse i kardiovaskulär hälsa (blodtryck, i synnerhet cirkulationen i fina blodkärl). L-arginin bildar molekylen NO (kväveoxid) vilken signalerar för avslappning och utvidgning av blodkärl. Många studier har bekräftat att tillskott av L-arginin kan resultera i förbättrad cirkulation och förbättrat blodtryck. Endotelisk dysfunktion (dysfunktion i blodkärlens inre vägg) brukar först observeras i de minsta blodkärlen, till exempel de som finns i ögats näthinna eller penis.

I studier tillsattes ett komplex av vitamin B9 (folsyra), B6 och B12 (som minskar homocysteinnivån) eller tallbarkextrakt för att förstärka effekten av L-arginin. L-arginin kan därför också vara fördelaktigt för människor som lider av cirkulationsrubbningar relaterade till diabetes.

L-arginin förbättrar insulinkänsligheten

En studie utförd 2001 fann att tillskott av L-arginin kan leda till förbättrad insulinkänslighet.2 Dessa resultat bekräftades av två studier gjorda 2013.3

L-karnitin

L-karnitin kan leda till betydande förbättringar i glukosmetabolismen. Det förbättrar utnyttjandet av socker i blodet och minskar insulinresistensen.4

Andra rekommenderade mikronäringsämnen

C-vitamin

Konsekvenser av diabetesPå grund av förhöjda blodsockervärden, upplever diabetiker mer oxidativ stress, som är skadligt för celler. Det är så här olika vävnader, däribland nerver och kärlvävnad, attackeras. C-vitamin, E-vitamin och glutation är viktiga i det cellulära försvaret och behövs därför i större utsträckning. Som ett resultat, lider diabetiker oftare brist på C-vitamin än den friska befolkningen, varav 30 % för närvarande inte får det rekommenderade dagliga intaget (80 mg). Dessutom visar diabetiker 30 % lägre C-vitaminhalt jämfört med C-vitaminnivåer hos friska individer.

C-vitamin skyddar blodkärlens väggar (endotel). En amerikansk studie har visat att tillskott av C-vitamin avsevärt kan förbättra insulinresistens.5

Tillskott av minst 240 mg C-vitamin om dagen rekommenderas därför ofta.

Zink

Jämfört med personer med en hälsosam sockermetabolism, gör diabetiker av med två till tre gånger mer zink. Dessutom förvärrar olika läkemedel zinkbrist. Detta resulterar i en försämring av glukostolerans, ökad sannolikhet för infektion, och störningar i sårläkning. Därför rekommenderas ett ytterligare tillskott av 15-25 mg zink per dag.6

Även den Europeiska livsmedelsmyndigheten har bekräftat att zink bidrar till en hälsosam metabolism av socker och lipider (fetter).

Magnesium

Diabetiker uppvisar ofta blodmagnesiumnivåer som ligger under rekommenderade standarder. Magnesiumbrist försvårar blodsockermoduleringen hos diabetiker, förvärrar insulinresistensen, och främjar retinopati.

Krom

Spårämnet krom är en viktig del i glukostoleransfaktorn och spelar en roll i olika aspekter av blodsockernivåer och insulinmetabolism. Tillskott av krom kan förbättra glukosmotstånd och låga glukosnivåer hos diabetiker.7 Detta uttalande har bekräftats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.8

Dessutom kan krom leda till ökad utveckling av insulinreceptorer och förbättra insulinkänsligheten.

Lutein och zeaxantin

ögonhälsa och högt blodsockerLutein och zeaxantin är karotenoider som utgör föregångaren till A-vitamin. De finns koncentrerade i näthinnans celler och andra ögonvävnader. Många studier bekräftar att lutein och zeaxantin skyddar cellerna i ögonen från oxidativ stress. De rekommenderas därför inte bara för att förebygga åldersrelaterad makuladegeneration, utan också för att förhindra diabetisk retinopati.

Omega-3-fettsyrorna DHA och EPA

De speciella omega-3-fettsyrorna DHA (dokosahexaensyra) och EPA (eikosapentaensyra) finns nästan uteslutande i fiskolja. Den mänskliga kroppen är inte i stånd att producera dem på egen hand. De är de viktigaste byggstenarna i nerverna, den naturliga antagonisten till kolesterol, och skyddar de inre väggarna i blodkärlen. God tillgång på omega-3-fettsyrorna DHA och EPA kan också minska risken för att utveckla trombos (blodproppar).

Läs mer här!

Vilka produkter sänker blodsocker?

Blodsocker kan påverkas genom en hälsosam kost. Dessa produkter är välkända i hela Europa och rekommenderas.
Läs mer här!

Bibliografi:

 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65149/
 2. Piatti, P.M., Monti, L.D., et al., “Long-term oral L-arginine administration improves peripheral and hepatic insulin sensitivity in type 2 diabetic patients”; Diabetes Care, 2001; Volume 24, issue 5, pages 875-880
 3. Hoang, H. H., et al.; “L-arginine, tetrahydrobiopterin, nitric oxide and diabetes”; Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care; 2013; Vol. 16, issue 1, pages 76-82; also Rajapakse, N. W., et al.; “Insulin-Mediated Activation of the L-Arginine Nitric Oxide Pathway in Man, and Its Impairment in Diabetes”, 2013; PloS one, Volume 8, issue 5
 4. Giancaterini, A.; et al; “Acetyl-L-Carnitine infusion increases glucose disposal in type 2 diabetic patients”; Metabolism; 49 (6), 704-708, 2000
 5. Paolissimo, G., et al.; “Metabolic benefits deriving from Vitamin C supplementation in aged non-insulin dependent diabetics”; J Am Coll Nutr, 14 (4), S. 387-392, 1995
 6. Gröber, U.; “Orthomolekulare Medizin” (Orthomolecular Medicine); 3. Aufl., (3rd Edition) 2008, S. 245
 7. Anderson, R.A.; et al “Chromium in the prevention and control of diabetes”; Diabetes Metab, 26 (1), 22-27, 2000
 8. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr