L-karnitin har en betydande roll vid transporten av fettsyror in i de inre delarna av cellerna. Väl inne i cellen omvandlas fettsyrorna till energi. Karnitin har därför särskilt stor betydelse för processer gällande energiförsörjning och fettförbränning. Friska individer kräver cirka 300 mg L-karnitin per dag. Detta behov kan öka avsevärt i speciella situationer (idrott, graviditet, sjukdom). Åldrande ökar också behovet.

Kroppen kan själv syntetisera små mängder av karnitin med hjälp av substanser såsom niacin, vitamin B6, järn och C-vitamin. Dock måste merparten (cirka 90 %) fås genom kosten.

Namnet “karnitin” ger en antydan om dess främsta ursprungskälla. Det finns nästan uteslutande i kött (latin: carnis). Växter innehåller mycket lite karnitin. Av denna anledning har vegetarianer bevisligen ofta låga nivåer av karnitin i blodet.

Under 1990-talet var karnitin det stora hoppet för dietindustrin: kunde tillskott av L-karnitin boosta fettförbränningen?

Vilka funktioner har L-karnitin i kroppen?

   • Transporterar fettsyror (energi) in i cellernas inre;
   • Reducerar återhämtningstid för idrottare;
   • Detoxar celler, förbättrar immunfunktionen;
   • Förbättrar glukosmetabolismen, rekommenderas därför för diabetiker;
   • Reglerar lipidmetabolismen och kan ha positiva effekter på kolesterolvärden;
   • Är viktigt för utvecklingen av fostret under graviditeten och det nyfödda barnet under amning;
   • Ger spermier energi, främjar fertiliteten.

Stora mängder L-karnitin finns bara i kött. För att kroppen ska kunna syntetisera sitt eget karnitin krävs lysin, järn och C-vitamin. Livsmedel med ett högt innehåll av L-karnitin är:

 • Krabba (9 000 mg per kg)
 • Fårkött (2 100 mg per kg)
 • Getkött (1 700 mg per kg)
 • Lamm (780 mg per kg)
 • Nötkött (700 mg per kg)
 • Fläsk (300 mg per kg)

Fjäderfä innehåller endast 80 mg per kg. En liter mjölk innehåller cirka 25 mg L-karnitin. Vegetabiliska livsmedel innehåller betydligt mindre än 30 mg L-karnitin per kg: (ris 18 mg per kg, avokado 13 mg per kg, bröd 8 mg per kg, potatis 0,3 mg per kg).

[/fusion_old_tab]

Orsaker till karnitinbrist eller ökade behov innefattar:

 • Graviditet, amning
 • Vegetarisk kost
 • Låga nivåer av järn eller C-vitamin
 • Intensiv idrott
 • Ålder
 • Infektioner, särskilt HIV
 • Hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion)
 • Rubbningar i lever- eller njurfunktion

I synnerhet vegetarianer uppvisar ofta låga halter av järn, som sedan påverkar karnitinproduktionen negativt.

[/fusion_old_tab]

Kroppen i sig kräver 100 till 300 mg per dag. Inom näringsmedicin rekommenderas doser från 500 till 5 000 mg dagligen.[/fusion_old_tab]

Inte ens vid höga doser av 5 000 mg per dag, förväntas några biverkningar. I sällsynta fall kan vissa mindre matsmältningsproblem uppstå.[/fusion_old_tab][/fusion_old_tabs]

Funktioner och fördelar med L-karnitin

Förbättrad fettmetabolismen genom L-karnitin?

Uthållighet och karnitinI kroppen är fettförbränning en process som beror på många faktorer. Huruvida tillskott av L-karnitin, som ett transportmedium för fettsyror i cellerna, kan förenkla förbränningen av fett beror på om mängden tillgängligt L-karnitin är en begränsande faktor eller inte.

I en studie utförd 1998, kunde feta individer öka fettförbränningen genom tillskott av karnitin.1

Enligt senare studier, är ofta mängden fettfördelande enzymer eller genomsläppligheten i cellmembranet den begränsande faktorn.

Tillskott av L-karnitin kan leda till ökad fettförbränning endast i de fall där det redan finns en begränsad tillgång på karnitin i kroppen. För människor som sällan motionerar, kommer L-karnitin förmodligen inte ge någon ökad fettförbränning. Men för aktiva individer, kan tillskott av karnitin främja fettmetabolismen. 2

L-karnitin för kortare återhämtningstid efter idrott

Karnitin förbättrar återhämtningSom en receptormolekyl, är L-karnitin nödvändigt för att kanalisera aktiverade fettsyror från cytoplasman genom membranet i mitokondrierna. Inuti mitokondrien omvandlas fettsyrorna till energi. Det förutsätts att karnitin också transporterar mjölksyra och därmed skyddar kraftproducenten i cellerna (mitokondrierna) från acidos.

Flera studier har visat att efter uthållighetsaktiviteter, kan återhämtningstiden minskas genom L-karnitin.

Dessutom har det observerats att efter ett intensivt muskelträningspass som tyngdlyftning kan träningsvärk minskas genom tillskott av L-karnitin.

L-karnitin för friska spermier

Spermier och karnitinKarnitin kan öka rörligheten i spermierna. Spermier kräver en hel del energi som levereras av långkedjiga fettsyror. Dessa fettsyror måste transporteras in i det inre av cellerna via karnitin som skall omvandlas till energi. Det verkar som om tillgänglighet av karnitin kan vara en begränsande faktor i spermiernas energiproduktionskapacitet.

Flera studier har genomgående visat att antalet friska, rörliga spermier hos män med oligozoospermi (lågt antal spermier) eller astenozoospermi (minskad rörlighet hos spermier i ejakulat) skulle kunna öka betydligt genom tillskott av L-karnitin. Deltagarna i studien tog L-karnitin under en tidsperiod av tre till sex månader. 3 4  5

Läs mer här!

Hur kan jag öka sannolikheten för en graviditet?

Förutom L-karnitin kan andra aminosyror, vitaminer och antioxidanter ha en betydande positiv inverkan på möjligheterna till en graviditet.
Läs mer här!

Graviditet och amning

Karnitin och graviditetKvinnor som är gravida eller ammar har bevisligen högre behov av L-karnitin. Detta är anledningen till att gravida kvinnor ofta har en lägre karnitinnivå i blodet än sina icke-gravida medsystrar.

Både blodet i navelsträngen och bröstmjölken innehåller höga koncentrationer av L-karnitin. Detta understryker vikten av L-karnitin för utvecklingen under tidig barndom. Tillskott av L-karnitin under graviditet kan leda till förbättrad viktökning och utveckling hos nyfödda.

Eftersom C-vitamin och järn är viktiga för syntesen av karnitin, kan tillgänglighet förbättras genom extra tillskott av C-vitamin och järn.

Karnitin kan hjälpa till att sänka kolesterolvärdet

Karnitin har visat sig ha positiva effekter på metabolism av triglycerider. I en studie fick deltagarna 900 mg L-karnitin per dag under en period av 8 veckor. Resultat visade en signifikant minskning av kolesterolvärdena. 6 I en annan studie där patienter med störningar i lipidmetabolismen fick 3 000 mg L-karnitin per dag i sex veckor, hade kolesterolvärdena också förbättrats. 7 Triglyceridnivåerna i blodet reducerades och förhållandet mellan HDL-kolesterol och totalt kolesterol förbättrades. En studie utförd 1982 registrerade lägre LDL-kolesterolvärden hos deltagare som fick L-karnitin. Nivån av HDL-kolesterol (det goda kolesterolet) förblev densamma. 8

Läs mer här!

Vad kan hjälpa till att sänka kolesterolet?

Som näringsämnen är karnitin samt vissa vitaminer och mineraler särskilt viktiga för att sänka det onda kolesterolet.
Läs mer här!

Sänker blodsockernivåer

I en studie på patienter med diabetes mellitus, förbättrade L-karnitin sockermetabolismen betydligt. Insulinresistensen minskade och blodsockret utnyttjades bättre. 9 Även de vanligtvis höga halterna av blodfetter (triglycerider och ketonkroppar) som ofta associeras med diabetes sänktes hos studiedeltagarna med hjälp av L-karnitin.

Bibliografi:

 1. Lutz, R., Fischer, R., “Carnitin zur Unterstützung der Gewichtsabnahme bei Adipositas” (Karnitin som stöd för viktminskning vid fetma); ZÄN Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren (Tidskrift om naturliga läkeprocesser), 39 (1), pp. 12-15, 1998
 2. Arndt, K., Albers, T.; “Handbuch Protein und Aminosäuren” (Handbok om protein och aminosyror); 2. Aufl. (Utgåva) (2004), S. 263 ff.
 3. Costa M, Canale D, Filicori M, et al. Lcarnitine in idiopathic astheno-zoospermia: a multicenter study. Italian Study Group on Carnitine and Male Infertility. Andrologia 1994;26:155-159.
 4. Lenzi, Lombardo, Sgro, et al.: Use of carnitine therapy in selected cases of male factor infertility: a double-blind crossover trial. Fertil Steril 2003. 79:292-300
 5. Balercia, Regoli, Armeni, Koverech, Mantero, Boscaro: Placebo-controlled double-blind randomized trial on the use of L-carnitine, L-acetylcarnitine, or combined L-carnitine and L-acetylcarnitine in men with idiopathic asthenozoospermia. Fertility and Sterility 2005. Vol. 84, issue 3:662-71
 6. Maebashi M et al.; “Lipid lowering effect of carnitine in patients with type IV hyperliproteinemia”; Lancet (1978) 2: 805-807
 7. Pola, P. et al.; “Carnitine in the therapy of dyslipidemic patients”; Curr Ther Res (1980) 27: 763-764
 8. Hopkins, J.; “Effect of carnitine on serum HDL-cholesterol: report of two cases”; Medical Journal (1982)Vol. 150, issue 2, pages. 51-54)
 9. Giancaterini, . et al, “Acetyl-l-Carnitine infusion increases glucose disposal in type 2 diabetic patients”, Metabolism, 49(6), pp. 704-708, 2000
Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr