Lysin är en aminosyra som har visat sig vara effektiv mot herpes och är dessutom känd som husläkemedel mot sjukdomen. Den tas också ofta i kombination med andra ämnen för att förbättra eller påskynda deras upptagning.

Lysin är en essentiell aminosyra, vilket innebär att kroppen inte kan syntetisera lysin själv och därför måste förlita sig på externa källor. Kroppen behöver ungefär 1 till 1,5 gram lysin per dag. Livsmedel från animaliska källor, såsom kött, fisk, mjölk och ägg har den högsta halten av lysin. Andra bra källor är ärtor och valnötter.

I allmänhet innehåller vegetabiliska livsmedel endast relativt små mängder av lysin. Det biologiska värdet av nästan alla växtproteiner kan således förbättras genom att ta lysin (se biologiskt värde).

Tillsammans med metionin spelar lysin en viktig roll vid produktionen av karnitin. Lysinbrist kan också leda till ett underskott av karnitin. Karnitin, i sin tur, är en viktig substans i att omvandla fettsyror till energi.

Dessutom har en studie funnit att lysin kan ha kolesterolsänkande effekter.

1

Effekter av lysin

Färre återfall av herpes

Behandla herpes med lysinLysin har använts för att behandla och förebygga herpes. Efter flera studier med lovande resultat där man använde lysin mot herpes simplex-virus, 2 3, visade sig en amerikansk, randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind crossoverstudie 1984 vara banbrytande. Fyrtioen patienter med återkommande herpes deltog i studien.

Den grupp som fick 1 248 mg lysin-monohydroklorid per dag såg en betydande minskning av återfall av infektionen jämfört med placebogruppen. En mindre dos av 624 mg lysin-monohydroklorid per dag visade sig inte vara effektiv. Ingen dos visade på en minskning av infektionens varaktighet. 4

Högre doser hjälper till att läka herpesinfektioner snabbare

Herpesvirus och lysinGenom högre doser, kan både antalet och svårighetsgraden av herpesutbrott reduceras. I en placebokontrollerad, dubbelblind studie utförd av University of Indiana i Indianapolis, USA, behandlades en grupp av 52 studiedeltagare med lysin eller placebo.

Lysin gavs i doser av 3 gram per dag under en period av sex månader. Resultatet blev att de patienter som fick lysinet, i genomsnitt såg en minskning i antal herpesutbrott med 2,5. Dessutom läkte infektionerna snabbare än hos placebogruppen..5

Om du vill ta tillskott av arginin, men har aktiv herpes, bör du även ta extra lysin. Arginin har en försämrande effekt på herpesinfektioner. Lysin å andra sidan, kan blockera effekterna av arginin. Vid hepres är det således viktigt att nivåerna av lysin är högre än nivåerna av arginin.

Förebyggande fördelar mot benskörhet

Lysins förmåga att främja upptaget av kalcium kan också hjälpa till att skydda mot benförlust i samband med benskörhet.

En studie utförd av University of Maryland i USA fann att lysin, i kombination med arginin, ökar funktionen hos de benbildande cellerna (osteoblaster) liksom produktionen av kollagen. Detta främjar bentäthet och kan hjälpa till att skydda mot benskörhet. 6

Lysin kan därmed främja tillskott av kalcium och D-vitamin för att förhindra benförlust.

Lysin mot ångest

Det finns några tidiga framgångar, men inga terapirekommendationer ännu gällande lysins positiva effekter för att minska oro och förbättra humöret.

2007 bekräftade en studie att lysin kan bidra till att minska allmän samt stressrelaterad ångest hos både män och kvinnor. Manliga deltagare visade också en minskning i nivån av hormonet kortisol och proteinet kromogranin A. Båda är sekretoriska markörer som påverkar det sympatiska nervsystemet (SNS). SNS aktiverar kamp- eller flyktresponser beroende på yttre stimuli. 7

Få biverkningar även vid höga doser

Lysin, liksom alla andra aminosyror, är allmänt erkänt för att tolereras väl. Inga kontraindikationer, biverkningar eller läkemedelsinteraktioner är kända. Teoretiskt kan naturligtvis inte oönskade effekter helt uteslutas. Men inte heller i långtidsstudier där 8 gram lysin gavs dagligen, har oönskade effekter dykt upp.

Läs mer här!

Vill du köpa lysin som en enskild aminosyra?

Lysin lämpar sig särskilt i kombination med andra aminosyror. Dessa lysintillskott är kända i hela Europa och rekommendabla.
Läs mer här!

Bibliografi:

  1. Meenu, S., et al., “Medicinal uses of L-Lysine: Past and future”, Int. J. Res. Pharm. Sci., 2(4), 2011, S. 637 – 642.
  2. Griffith, R. S., et al., “A multicentered study of lysine therapy in Herpes simplex infection”, Dermatologica,156(5), 1978, S. 257 – 67.
  3. Milman, N., et al., “Lysine prophylaxis in recurrent herpes simplex labialis: a double-blind, controlled crossover study”, Acta. Derm. Venereol., 60(1), 1980, S. 85 – 87.
  4. McCune, M. A., et al., “Treatment of recurrent herpes simplex infections with L-lysine monohydrochloride”, Cutis. 1984 Oct;34(4), pp. 366 – 73
  5. Griffith, R. S., et al., “Success of L-lysine therapy in frequently recurrent herpes simplex infection – Treatment and prophylaxis”, Dermatologica,175(4), 1987, pp. 183 – 90.
  6. Fini, M., et al., “Effect of L-lysine and L-arginine on primary osteoblast cultures from normal and osteopenic rats”, Biomed. Pharmcother., 55(4), 2001, S. 213 – 220.
  7. Smriga, M., et al., “Oral treatment with L-lysine and L-arginine reduces anxiety and basal cortisol levels in healthy humans”, Biomed Res, 28(2), 2007, S. 85 – 90.
Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr