Om du vill stärka ditt immunförsvar, se då till att du får i dig tillräckligt med vitaminer, mineraler och aminosyror. Täta infektioner samt allergier belastar immunförsvaret och ökar behovet av nästan alla mikronäringsämnen.

Stress lägger liksom åldrandet ytterligare börda på immunförsvaret. Mängden vitaminer och aminosyror som krävs för att immunförsvaret ska fungera effektivt ökar således betydligt. Brist på vitaminer, mineraler eller aminosyror leder oundvikligen till ett sämre immunförsvar.

Så länge vårt immunförsvar är i balans, fungerar det obemärkt i kroppen och utför följande uppgifter:

 • Försvar mot främmande ämnen och organismer (virus, bakterier, svampar och parasiter)
 • Sårläkning och reparation av skadade celler
 • Avstötning av ämnen som är främmande för kroppen
 • Acceptans av näringsämnen för konsumtion i kroppen
 • Avyttring av förstört cellmaterial

Immunförsvarets effektivitet beror på hur väl flera organ fungerar. Dessa kan delas in i fysiska försvar (hud), allmänna försvar (naturliga mördarceller, fagocyter, vita blodkroppar), och det specifika, inlärda immunförsvaret:

 • Hud och tarmslemhinna (inklusive mag-tarmkanalen) som yttre skydd
 • Benmärg (producerar vita blodkroppar)
 • Bräss
 • Mjälte
 • Lymfsystem

De aminosyror, mineraler och vitaminer som anges nedan är särskilt viktiga. Brister av dessa mikronäringsämnen, på grund av stress och andra faktorer, kan ha negativa effekter på immunförsvaret:

 • L-cystein
 • L-metionin
 • A-vitamin
 • C-vitamin
 • D-vitamin
 • E-vitamin
 • B-vitaminer
 • Zink
 • Järn, koppar, selen och mangan

Tecken på svagheter i immunförsvaret är bland annat återkommande infektioner och ovanligt långa perioder av sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar och allergier tyder på ett överaktivt immunsystem. Ibland är inflammation resultatet av en överdriven immunrespons.

Socker och vitt mjöl är fiender till ett väl fungerande immunförsvar. Dessa energikällor kallas ofta “tomma kalorier”. I dagens dieter ersätter de tyvärr alltmer livsmedel rika på vitaminer och aminosyror, som kroppen behöver. Så lite som 100 gram socker (innehållet i en liter läskedryck) kan påverka funktionen negativt hos de vita blodkropparna under en period av fem timmar. Skyddet mot virus och bakterier är då mindre effektivt.

Aminosyror stärker immunförsvaret

C-vitamin och zink är de mest erkända naturliga stöttepelarna i ett friskt immunförsvar. Man har först under de senaste tjugo åren förstått vikten av aminosyror i immunförsvaret. Detta förklarar varför kunskap om immunfunktioner hos aminosyror fortfarande inte är särskild spridd.

L-glutamin

Stärker immunförsvaretL-glutamin är en byggsten av glutation och fungerar som en immunreglerare och antioxidant. Glutamin är en viktig energileverantör till cellerna i immunsystemet som genomgår snabb mitos (celldelning). Tillskott av glutamin har också visat sig förbättra funktionen i tarmslemhinnan 1 och bidrar därmed till stabiliseringen av immunförsvaret. 2 Glutaminbrist ökar känsligheten för infektioner.3

Glutamin tolereras väl och kan också tas i höga doser om flera gram per dag. Epileptiker bör ta högre doser först efter samråd med läkare.

L-arginin

L-arginin är en grundsubstans i vita blodkroppar och kan i hög grad bidra till effektiviteten i kroppens försvar mot virus. En studie utförd så tidigt som 1991 visar de positiva effekterna av L-arginin på vita blodkroppar.4 Eftersom L-arginin också stimulerar kollagensyntesen, kan tillskott av aminosyran leda till förbättrad sårläkning.

L-cystein

L-cystein kan bidra till elimineringen av tungmetaller. Det fungerar som en immunreglerare och utgör tillsammans med glutation en av de mest kraftfulla antioxidanterna. Individer med nedsatt immunförsvar har bevisligen ofta låga nivåer av L-cystein.

I form av N-acetyl-cystein (NAC) och doser som börjar vid cirka 400 – 600 mg per dag, är cystein en medicin du kan få utan recept för att underlätta aktiv transport över slemhinnan. Doser i form av cystein på 100 mg per dag och högre är effektivt som näringstillskott. För att förbättra glutationssyntes bör cystein tas tillsammans med C-vitamin.

Cystein är också en viktig byggsten i keratin i håret. Förutom sämre immunförsvar, kan cysteinbrist även leda till håravfall.

Lysin

Lysin har antivirala egenskaper och rekommenderas som en hämmare av herpesvirus och bältros (herpes zoster). 5 Lysinets immunstimulerande och virushämmande funktioner i herpesfall har dokumenterats i ett flertal studier. 6

Tillskott av lysin i kombination med L-arginin rekommenderas. Lysin tolereras väl och doser upp till 3 gram per dag anses säkra för friska vuxna.

L-karnitin

L-karnitin är känt för sina funktioner i fettsyratransport. Men L-karnitin har också en viktig roll i immunförsvaret. Personer med försvagat immunförvar har ofta bevisat låga nivåer av L-karnitin. 7 ] En amerikansk studie visar att om man ger dessa personer tillskott av L-karnitin förbättras immunförsvaret på flera nivåer.8

L-Carnitin skyddar celler från oxidativ stress, och bidrar till skyddet av nervceller.

Vitaminer och mineraler som stärker immunförsvaret

Nästan alla vitaminer är involverade i att upprätthålla immunförsvaret på någon nivå. Alla typer av vitaminbrist går därför hand i hand med ett försvagat immunförsvar.

C-vitamin

Immunförsvar och C-vitaminC-vitamin (askorbinsyra) är det mest kända och det tillskott som forskats mest på. Det är säkert att ta C-vitamin i doser på upp till flera gram per dag. Med högre doser, minskar faktiskt den mängd C-vitamin som kroppen kan använda och den mängd som avyttras ökar. Icke desto mindre är det allmänt accepterat att C-vitamin i höga doser, upp till 10 gram per dag, inte är skadligt.

Enligt EU-organ, är det rekommenderade dagliga intaget av C-vitamin för en frisk, ung icke-rökare 80 mg. Mer än 30 % av befolkningen får inte i sig denna mängd genom vanlig kost. 9 Denna mängd är heller inte tillräcklig för att återställa ett nedsatt immunförsvar. 10

Dessutom används C-vitamin när du tar läkemedel såsom aspirin. Rökare behöver dubbelt så mycket C-vitamin som icke-rökare.

C-vitamin reglerar histaminnivåerna i kroppen. C-vitaminbrist leder till förhöjda histaminnivåer i blodet. Histamin frisätts vid allergiska eller astmatiska tillstånd och är orsaken till allergiska symptom. Om du lider av allergi eller astma, rekommenderas dagliga doser av minst 800 mg C-vitamin.

Eftersom låga nivåer av C-vitamin försvagar immunförsvaret, rekommenderas att du tar C-vitamin tillsammans med din medicin när du bekämpar influensa.

D-vitamin

Stödja immunförsvaret med aminosyrorD-vitamin finns sällan i livsmedel och syntetiseras i huden genom UV-strålning. För att generera D-vitamin i huden, behöver solen stå minst 30 grader högt på himlen, och dess strålar måste nå ett UV-index på minst 3. I Centraleuropa uppfylls dessa villkor endast från mars till september och bara mitt på dagen. Det innebär att 9 av 10 centraleuropéer har D-vitaminbrist. Även i södra Europa kan de flesta människor inte syntetisera tillräckligt med D-vitamin.

D-vitamin har omfattande funktioner i immunförsvaret och dess effekter kan vara anmärkningsvärda. I en känd studie jämfördes effekten av D-vitamin som förebyggande mot influensa med effekten av en influensaspruta. Resultatet: tillskott av D-vitamin gav åtta gånger högre skydd än en influensaspruta!

En studie utförd 2007 visar ett tydligt samband mellan övre luftvägsinfektioner/astma och låga D-vitaminnivåer i blodet. 11

B-vitaminer

Förutom immunförsvaret, har komplex av B-vitaminer en viktig roll i energimetabolism och nervfunktioner. Niacin (B3) saktar ner frigörandet av histamin och rekommenderas därför ofta vid allergier. Energibrist och trötthet, som båda är tecken på ett utarbetat immunförsvar och ofta orsakat av brist på D-vitamin, kan effektivt behandlas genom komplettering av ett B-vitaminkomplex (B1, B2, B6, B12, folsyra, niacin, pantotensyra).

Av alla B-vitaminer är vitamin B12 särskilt viktigt eftersom det direkt är förknippat med ett normalt fungerande immunförsvar.

E-vitamin

E-vitamin är en stark, fettlöslig antioxidant. Det är anti-inflammatoriskt och hjälper till att reglera immunsvaret. Höga doser av E-vitamin kan sänka cytokinnivåerna. Ungefär 50 % av befolkningen får inte i sig den rekommenderade dagliga dosen av E-vitamin. 12

A-vitamin

A-vitamin hjälper till att reglera immunförsvaret. Tillskott av A-vitamin bör inte överstiga 100 % av det rekommenderade dagliga intaget, eftersom de första oönskade biverkningarna kan bli märkbara vid doser av 500 % av det rekommenderade dagliga intaget. En bättre metod är att göra karotenoider tillgängliga för kroppen. Kroppen kan omvandla dessa till A-vitamin vid behov. Tillskott upp till 100 % av det rekommenderade dagliga intaget av A-vitamin bör vara tillräckligt.

Zink

Zink har central betydelse för ett friskt immunförsvar och är ansvarigt för att reglera immunsvaret. Studier har visat att höga doser av zink i kombination med C-vitamin kan minska varaktigheten av en förkylning med hälften. 13

För korttidsterapi, kan upp till 75 mg zink tas dagligen. För längre behandlingar av immunstöd, rekommenderas endast 15 mg zink per dag. 14

Koppar, selen, mangan, järn

Zink bör tas tillsammans med extra tillskott av koppar, eftersom zink kan ha negativa effekter på kopparnivåerna. Dessutom stöder koppar normal funktion i immunförsvaret.

Selen kan bidra till att minska spridningen av virus och stärka immunförsvaret. Mangan tros minska känsligheten för allergier. Järn är en annan bidragsgivare till ett väl fungerande immunförsvar.

Växtmaterial

Så kallade fytokemikalier kan förstärka vitaminerna och bidra till att stärka immunförsvaret.

Tranbär är kända för att hjälpa till att hålla urinvägarna friska (urinblåsa, urinrör, njurar). Flera studier har visat att längden och svårighetsgraden på infektioner i urinblåsan kan reduceras med tranbär.

Tallbarkextrakt har en hög halt av proantocyanidiner, som kan hjälpa kroppen att bryta ner C- och E-vitamin. Detta ger kroppen en chans att vid behov återvinna dessa antioxidanter. En undersökning av förkylningar bekräftade de positiva effekterna på immunförsvaret. Tillskott av tallbarkextrakt, C-vitamin och zink ledde till en förkortning av förkylningar med 50 %.

Fler tips för ett starkt immunförsvar

Stärker immunförsvaretEtt nedsatt immunförsvar kan inte återställas på några dagar eller veckor. Det krävs långsiktig hjälp genom en hälsosam och balanserad kost. Följande information hjälper dig att få ett starkt och balanserat immunförsvar:

 • Rökning påverkar funktionen hos vita blodkroppar. Rökare är därför betydligt mer mottagliga för infektioner.
 • Stress, rädsla och sorg stressar också immunförsvaret och försvagar det. Var noga med att få någon typ av stresslindring under perioder av stress. Stärk ditt immunförsvar ännu mer med en hälsosam kost.
 • Immunförsvaret behöver tillräckligt med sömn och motion.
 • Det är viktigt att stärka ditt immunförsvar under sommaren så att du inte börjar vintern med ett redan försvagat försvar.
Läs mer här!

Vilka produkter är bäst för att stärka ditt immunförsvar?

Bra sammansättningar och högkvalitativa råvaror behöver inte vara dyra. Dessa produkter med aminosyror och vitaminer rekommenderas för varje årstid.
Läs mer här!

Bibliografi:

 1. Benjamin, J, et al.; “Glutamine and Whey protein improve intestinal permeability and morphology in patients with Crohn´s disease: a randomized controlled trial.” Dig Dis Sci 2011, Oct 26
 2. Anderson, PM, et al; “Oral glutamine reduces the duration and severity of stomatitis after cytotoxic cancer chemotherapy”; Cancer 1998; 83, pp 1433-1485
 3. Castell, L.M. “Does glutamine have a role in reducing infection in athletes?”; European Journal of Applied Physiology; 73, (1996); pp 488-490
 4. Park, G, et al “stimulation of lymphocyte natural cytotoxicity by L-Arginine”; The Lancet, March 16, 337 (1991); pp. 645 – 646
 5. Gaby AR, “Natural remedies for Herpes simplex”; Alt Med Rev 2006; 11(2), pp. 93 – 101
 6. Wright, EF; “Clinical effectiveness of lysine in treating recurrent aphtous ulcers and herpes labialis”; Gen Dent 1994; 42; pp. 40-42
 7. De Simone et al., “L-Carnitine depletion in peripheral blood mononuclear cells from patients with aids: effect of oral L-Carnitine”; AIDS, 8, pp 655 – 660; 1994
 8. Uhlenbruck, G., A. van Mill, “Immunbiologische und andere Aspekte der Membranmodulation durch L-Carnitin”; Echo Verlag, Köln, 1993 (“Immunbiologiska och andra aspekter av membranmodulering genom L-karnitin”)
 9. Nationale Verzehrsstudie 2008, Teil 2, Ergebnisbericht (Nationell konsumtionsstudie 2008, del 2, resultatrapport
 10. Maggini, S. ; “Vitamins and minerals. Contribution to immune function and health”, Watson RR et al: “Dietary components and immune function”; 2010, pp 227 – 252
 11. Ginde et al., “Vitamin D, respiratory infections and asthma”; Curr Allerg Asthma Re; 2009; 9:pp 81 – 87
 12. Nationale Verzehrsstudie 2008, Teil 2, Ergebnisbericht (Nationell konsumtionsstudie 200, del 2, resultatrapport
 13. Prasad AS et al., “Duration of symptoms and plasma cytokine levels in patients with the common cold treated with zinc acetate.”; Ann intern Med; 2000; 133, pp 245 – 252
 14. Singh, M. “Zinc for the common cold”; Cochrane databse of systematic reviews 2011, issue 2
Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr