Två studier har visat att behandling med en kombination av L-arginin och tallbarkextrakt är betydligt effektivare när det gäller att förbättra erektil dysfunktion än tillskott med enbart L-arginin.

Enbart L-arginin: osäkra resultat

L-arginin är kroppens enda tillgängliga råmaterial för framställning av molekylen NO, kväveoxid. NO är involverat i vaskulär toning; specifikt signalerar det till vävnaden i blodkärlets inre vägg, endotelet, att vidga sig. Det har också stor betydelse vid sammandragning och avslappning av muskler.

Även om man hoppades att rent L-arginin skulle vara en naturlig, enkel och väl tolererad potensförstärkare, förverkligades inte dessa förväntningar. Studier utförda inom detta forskningsområde visade endast måttliga effekter, särskilt vid doser bestående av 3 000 mg per dag eller lägre.

En dos av 5 000 mg L-arginin per dag gav de bästa resultaten.1

Arginin och tallbarkextrakt

Första studien 2003

Däremot har tillskott av kombinationen L-arginin och tallbarkextrakt visat sig vara mycket effektiva. Denna kombinationsbehandling har studerats så tidigt som 2003 av Stanislavov och hans kollegor.2 I studien fick män med mild till måttlig erektil dysfunktion följande behandling: till att börja med endast 1 700 mg L-arginin; efter fyra veckor L-arginin med 40 mg tallbarkextrakt; och efter ytterligare fyra veckor L-arginin med 80 mg tallbarkextrakt.

Resultatet: tillskott av endast L-arginin (1 700 mg per dag) visade ingen mätbar förbättring. Men när tallbarkextrakt tillsattes till L-arginin, rapporterade de flesta män betydligt mindre potensproblem.

Studier från 2008 bekräftar resultaten

Den första studien godkändes men fick också kritik från forskarvärlden på grund av det sätt som den var uppbyggd på. Studien misslyckades med att jämföra resultaten hos de män som fick kombinationsbehandling med resultaten från en kontrollgrupp som skulle ha fått placebo.

2008 undersökte därför samma grupp av forskare återigen effekterna av kombinationsterapi med L-arginin och tallbarkextrakt på erektil dysfunktion.

3 Studien var utformad i enlighet med högsta möjliga kliniska normer. Dubbelblinda, placebokontrollerade och randomiserade studier anses ha “högsta standard” i kliniska prövningar och resultaten anses giltiga och tillförlitliga.

Resultatet av denna studie: mer än 90 % av de män som fick kombinationstillskott rapporterade en förbättring av sexlivet. Praktiskt taget ingen av studiedeltagarna som fick placebo rapporterade någon förbättring.

I en efterföljande liknande studie undersöktes effekterna av 2 800 mg L-arginin i kombination med 80 mg tallbarkextrakt per dag, på en grupp bestående av 124 deltagare under en period av sex månader.4 Resultaten från den tidigare studien bekräftades: kombinationen av arginin och tallbarkextrakt kan förbättra erektil dysfunktion.

% Positiv effekt har bekräftats

90%

Bibliografi:

  1. Chen et al.;”Effect of oral administration of high-dose nitric oxide donor L-arginine in men with organic erectile dysfunction: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled study.”; BJU Int. 1999 Feb;83(3):269-73.; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10233492
  2. Stanislavov R1, Nikolova V. “Treatment of erectile dysfunction with pycnogenol and L-arginine.” J Sex Marital Ther. 2003 May-Jun;29(3):207-13.
  3. Stanislavov R1, Nikolova V, Rohdewald P.; “Improvement of erectile function with Prelox: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial.”; Int J Impot Res. 2008 Mar-Apr;20(2):173-80. Epub 2007 Aug 16.
  4. Ledda A1, Belcaro G, Cesarone MR, Dugall M, Schönlau F.; “Investigation of a complex plant extract for mild to moderate erectile dysfunction in a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-arm study.”;BJU Int. 2010 Oct;106(7):1030-3. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09213.x. Epub 2010 Feb 22., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20184576
Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr